Home

Algemeen

Inmiddels is het jaar 2020 alweer bijna voorbij. Door de komst van corona zal 2020 de boeken in gaan als een bijzonder jaar en is er genoeg reden om u te informeren over de eerste tien maanden van 2020 aan de hand van de Bestuursrapportage 2020-II.

Deze bestuursrapportage is iets anders van opzet dan eerdere jaren. In de financiële verordening in 2020 hebben we namelijk met uw raad afgesproken dat de Bestuursrapportage 2020-II vooral financieel is qua opzet. Ook heeft uw raad al een memo ontvangen met een financiële update over de eerste 9 maanden van 2020. Deze Bestuursrapportage bevat ook de mutaties die zijn aangegeven in het memo. Met de vaststelling van de Bestuursrapportage stellen we de begroting bij.

We sorteren in deze rapportage zoveel mogelijk voor op de jaarstukken 2020 en geven  een geprognosticeerd resultaat van de jaarrekening 2020. Daarbij merken we op dat de voorspelling meer onzeker is dan in andere jaren. De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt en dit zal naar verwachting slecht zijn voor de economie. Dit kan meerkosten of minder opbrengsten voor onze gemeente betekenen. Ook wordt er op dit moment een derde Corona Steunpakket uitgewerkt waarvan de compensatie op dit moment onbekend is. Het verwachte resultaat geeft een beperkt voordeel en kan als gevolg van onvoorziene financiële effecten nog wijzigen.

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 11/26/2020 19:02:01 met de export van 11/26/2020 18:57:11